• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

Projektovanje i nadzor

Delatnost obuhvata projektovanje, nadzor nad gradnjom i konsalting na području elektrotehnike, termotehnike i hidrotehnike. Preduzeće zapošljava ovlaštene inženjere sa licencama iz domena elektrotehnike i mašinstva. Višegodišnje strukovno iskustvo je garancija visokokvalitetnog pokrivanja područja iz elektrotehnike, termotehnike i hidrotehnike kod industrijskih, poslovnih i stambenih objekata. Sva projektna rešenja su usklađena s važećom zakonskom regulativom, propisima, domaćim i međunarodnim (IEC) normama te pravilima struke.

Projektovanje

Izrada projektne dokumentacije za elektroinstalacije, termotehniku i hidrotehniku:

Idejna rešenja i studije
Idejni projekti
Glavni projekti
Projekti izvedenog stanja
Dokumentacija izvedenog stanja
Troškovnici
Tenderska dokumentacija
Elaborati

Dokumentacija za elektroinstalacije obuhvata:

Elektroinstalacije jake struje:

Priključak i energetski razvod
Niskonaponske instalacije za sve vrste objekata
Sistemi automatizacije u industriji
Sistemi automatizacije u stanogradnji
Agregatsko i besprekidno napajanje
Trafostanice
Zaštita od gromova i izjednačavanje potencijala
Javna rasveta, unutrašnja i dekorativna rasveta
Fotonaponski sistemi (Solarno napajanje)

Elektroinstalacije slabe struje:

Strukturno kabliranje
Tehnička zaštita (videonadzor,dojava požara,  detekcija plina, ugljen monoksida, alarmi sistemi zažtite…)
Sistemi centralnog upravljanja i nadzora (pametne kuće, KNX)
Telefonske instalacije
Audio/video interfonski sistemi
Zajednički antenski i CATV sistemi
Ozvučenje
DTK

Dokumentacija za termotehniku obuhvata:

Instalacije grejanja
Instalacije hlađenja
Instalacije ventilacije
Rashladna tehnika
Priprema i obrada vode
Plinske instalacije

Dokumentacija za hidrotehniku obuhvata:

Instalacije vodovoda
Instalacije kanalizacije

Sva dokumentacija nastaje korištenjem savremenih programskih paketa.

Stručni i projektantski nadzor:

Nadzor nad elektrotehničkim radovima na gradilištima i objektima
Nadzor nad izvođenjem sistema termotehničkih i hidrotehničkih instalacija

Konsalting

Vastako Group nudi savetovanja na području elektrotehnike, termotehnike, hidrotehnike i energetike. Svoje klijente savetuje i sugeriše najbolja i optimalna tehnička rešenja u odnosu kvalitet - cena. Investitoru su na raspolaganju konsultantske aktivnosti vezane uz sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije.